Andrahandsuthyrning

I detta informationsblad hittar du information om andrahandsuthyrning i BRF Nystaden 2.

Brandskyddsinformation

I detta informationsblad hittar du värdefulla råd om hur du skyddar dig mot brand och agerar vid en brand.

Målning av balkong

I detta informationsblad hittar du information kring vad som gäller för målning av balkong.

 

Skräp kostar pengar

 

I detta informationsblad hittar du information om vad skräpet kostar BRF Nystaden 2.

 

Hur ska jag lära min husse och matte att jag ska vara kopplad?

 

I detta informationsblad hittar du information om hur hundar behöver vara kopplade här i BRF Nystaden 2.

Här hittar Du styrelsens informationsmaterial

När man äger ett par fastigheter med närmare 100 bostadslägenheter är man en ganska stor bostadsrättsförening. Det gör också att det hela tiden är en hel del på gång i föreningen och dess hus. Det handlar om reparationer, underhåll och förbättringar men också om saker som hänger ihop med att man är en demokratisk förening – årsmöten, informationsmöten verksamhetsberättelser och annat.

Föreningens styrelse samlar i ett informationsbrev regelbundet ihop information om föreningen och dess verksamhet – information som sedan delas ut till alla som bor i föreningen.

När nedan hittar Du några av de senaste informationsbreven från styrelsen i bostadsrättsföreningen Nystaden.

November 2008

December 2009

Februari 2010

Här kan du ladda ner Bostadsrättsföreningen Nystadens årsredovisningar.

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014

Här kan du ladda ner Bostadsrättsföreningen Nystadens ekonomiska plan.

Den ekonomiska planen för Bostadsrättsföreningen Nystaden upprättades i samband med förvärvet av fastigheten hösten 2008.

En ekonomisk plan är inte en budget, utan en prognos för vad som ska hända med ekonomin inom en nybildad bostadsrättsförening under de närmaste åren. Den här typen av prognos syftar alltså egentligen till att man ska kunna bedöma om föreningens fastighetsförvärv är ekonomiskt hållbart.

 

Den ekonomiska planen förlorar kanske både i intresse och i aktualitet från och med föreningens första riktiga årsredovisning.

 

Ekonomiska planen som pdf .  (öppnas i ett nytt fönster)