Nu är det dags för den efterlängtade fasadrenoveringen för radhusen. Arbetet kommer att påbörjas i sista veckan i mars och pågå under hela sommaren. Vi siktar på att komma i mål vid början av september.

I samband med fasadrenoveringen kommer vi att passa på och fixa till dräneringen runt huset och plattorna och skärmarna på trädgårdarna. Arbetet kommer att påbörjas på hus 17-23 och sedan 25-31 och till sist 33-39.

Det är viktigt för de som bor i radhusen att tömma trädgården och gaveln på allt som är ditsatt i efterhand.

För planteringar som ni vill bevara kommer det att finnas pallkragar fyllda med jord, märkta med era gatunummer utplacerade längs staketet mot fotbollsplanen.

STARK Fasadrenovering i Sverige AB och Järva Förvaltning AB skall försöka minimera eventuella störningsmoment och hoppas att Ni skall ha överseende med de arbeten som ska genomföras.

Om ni har frågor och funderingar kan ni alltid kontakta förvaltaren.