Bostadsrättsföreningen Nystaden 2

Bostadsrättsföreningen Nystaden - med efternamnet "2" - äger fyra hus bara ett stenkast från tunnelbanestationen i Akalla norr om Stockholm. I föreningens hus finns 95 bostadslägenheter varav 12 stycken är loftgångshus, liknande radhus. Norr om husen sträcker Stockholms största naturreservat ut sig. Där ligger nämligen Järvafältet, stockholms grönlunga, som omfattar hela 2.500 hektar natur, vilket i mer begripliga mått blir 25 kvadratkilometer.

Lägenheterna från den här perioden - mitten av 70-talet - är ofta precis som de i Nystadens hus välplanerade och byggda med omsorg. Arkitekturen präglas samtidigt av en stark vilja att pröva nytt - och därigenom avvika från de grå betonghusen som var så vanliga att bygga bara några år tidigare. Därav kommer sig de markerat röda fasaderna. Husen grupperar sig också - enligt den tidens ideal - kring stora grönskande gårdar. Föreningens närmaste granne är en annan bostadsrättsförening.

en som bor i föreningen har två minuters promenad till en ICA-butik, småbutiker, restauranger och torghandel. En tunnelbanestation bort - eller en överkomlig promenad - ligger Kista Galleria, med 180 butiker, restauranger och caféer på en sammanlagd yta av 76000 kvadratmeter. Här finns också en multiplexbiodgraf med 11 olika biosalonger. Anläggningen har öppet alla dagar till klockan 21.

Bostadsrättsföreningen Nystaden förvärvade husen den 6 november 2008. Styrelsen biträds av Järva Förvaltning AB som sköter den tekniska förvaltningen. För reparationer i och omkring husen svarar en fastighetsskötare som finns på plats i föreningen ett par gånger per vecka.