Här kan du ladda ner Bostadsrättsföreningen Nystadens stadgar.

Stadgarna styr vad som gäller i en bostadsrättsförening. Stadgarna upprättades samtidigt som föreningen bildades. Vartefter åren går kan stadgarna revideras, men det är bara föreningsstämman som kan besluta om ändring av stadgarna.

Konsumentverket, som vill oss alla väl, skriver på sin hemsida att när man har hittat en intressant bostadsrätt så "gäller det att samla in så mycket fakta som möjligt". Så får man det omtänksamma rådet att "läsa föreningens stadgar". Nu är det väl så att de flesta bostadsrättsföreningar har stadgar som är väldigt lika - de olikheter som teoretiskt kunde finnas begränsas ganska effektivt av olika tvingande regler i bostadsrättslagen. Stadgar är heller ingen särskilt kul eller ens för lekmannen överdrivet begriplig läsning.

Det kanske viktigaste i bostadsrättsförening Nystadens stadgar är att de innehåller en definition av vad som föreningen respektive bostadsrättsinnehavaren svarar för att reparera. Den uppdelningen finns i § 5. Stadgarna i sin helhet kan man läsa här pdf .  (öppnas i ett nytt fönster)